Otázky a odpovědi
Kde a jak je senzor úniku kapaliny nainstalován?

Senzor je instalován v blízkosti možného zdroje úniku na rovném vodorovném povrchu.

Pokud se senzor úniku kapaliny dostane do vody, bude fungovat?

Ano, únikový senzor je hermrtický, takže může nějakou dobu pracovat pod vodou (za předpokladu, že bylo pouzdro senzoru těsně uzavřeno).  Obecně v případě zaplavení zůstane plavat na hladině vody.

Jak zkontrolovat, zda senzor úniku kapaliny funguje?

Je nutné spojit kontakty umístěné ve spodní části pouzdra (například je stlačit prsty). Pokud zazní zvukový signál, senzor úniku je považován za připravený k provozu. Podrobnější kontrola je popsána příručce pro instalaci a provoz, kterou lze stáhnout z našich webových stránek.

Lze senzor nainstalovat pod koupelnu nebo pračku?

Ano, samozřejmě, protože to jsou místa, kde je možnost úniku nejpravděpodobnější.

Reaguje senzor na něco jiného než na vodu?

Ano, senzor se spustí při zaplavení kontaktů jakoukoliv vodivou kapalinou.