Otázky a odpovědi
Kolik zařízení lze připojit k jednomu místu?

K jednomu místu je možné připojit až 5 zařízení Wi-Fi (ovládací centra nebo kamery). Aktivace pěti ovládacích center na jednom místě umožňuje připojit celkem až 500 senzorů.

Co se stane, když dojde ke krátkodobému výpadku napájení?

Všechna data a nastavení zařízení zůstanou nezměněny. Po připojení napájení se zařízení restartuje do 5 minut a bude k dispozici pro ovládaní uživatelem. V případě selhání připojení doporučujeme restartovat zařízení a obnovit aplikaci.

Zda je možné přidávat senzory do bezpečnostní sady?

Ano, do jednoho ovládacího centra může být přidáno až 100 senzorů.