Otázky a odpovědi
Kde a jak je ovládací centrum nainstalován?

Ovládací centrum je nainstalován na vodorovném povrchu v místnosti v blízkosti napájecího zdroje.

Kde a jak je senzor kouře nainstalován?

Senzor kouře se doporučuje instalovat ve všech místnostech (byt/dům), pokud je místnost větší než 9 metrů, je třeba umístit 2 senzory. Senzor je zpravidla instalován na strop, lze jej připevnit na pásku 3M  nebo šrouby (ve vzdálenosti nejméně 30 cm od lamp a dekoračních předmětů, stejně jako ve vzdálenosti nejméně 15 cm od stěn a rohů).  Nedoporučuje se instalovat kouřový senzor do kuchyně, v garáži, kotelně a podobných prostorách, protože jsou náchylné k hromadění produktů spalování.
Také není nutno instalovat zařízení v prostorách s vysokým výskytem hmyzu, vysokou koncentrací vlhkosti, prachu a tuků, v blízkosti klimatizací, stropních ventilátorů a výfukových systémů, radiátorů a  fluorescenčních žárovek.

Kde a jak je senzor úniku kapaliny nainstalován?

Senzor je instalován v blízkosti možného zdroje úniku na rovném vodorovném povrchu.

Kde a jak je senzor otevření nainstalován?

Senzor otevření je instalován ve stejné výšce na okraji rámu dveří/oken tak, aby v uzavřeném stavu dveří nebo oken byl magnet ve vzdálenosti nejvýše 20 mm od senzoru.  Upevnění je možné na pásku 3M a na šrouby. Možnosti instalace jsou podrobněji popsány v příručce, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek. 

Kde a jak je pohyblivá kamera nainstalována?

Kamera je instalována uvnitř tak, aby co nejvíce pokrývala požadované zorné pole. Je umístěná na vodorovném povrchu nebo namontována na jakémkoli povrchu pomocí šroubů. 

Mohu ovládat pohyblivou kameru ze smartphonu?

Ano, uživatel může ze smartphonu otáčet pohyblivou hlavou kamery, zahájit nahrávání videa, fotografovat a nastavovat různé skripty. 

Mohu prohlížet videa z pohyblivé kamery v reálném čase?

Ano, stačí se přihlásit ke svému účtu, vybrat ze seznamu připojených zařízení kameru a kliknout na tlačítko "VIDEO".

Proč nemohu připojit kameru k síti Wi-Fi s frekvencí 5,0 GHz?

Pohyblivá kamera PEIRC01 se může připojit k Wi-Fi síti  pouze na frekvenci 2,4 GHz. Nyní však Wi-Fi routery většiny výrobců podporují hned obě frekvence (2,4 a 5 GHz), takže pokud je vaše síť Wi-Fi nastavena pouze na frekvenci 5 GHz, měli byste přidat přístupový bod 2,4 GHz a fotoaparát se připojí. 

Proč nedostávám žádná oznámení, když kamera detekuje pohyb?

Vaše kamera není pravděpodobně převedena do režimu ochrany.

Mohu otočit objektiv pevné kamery pomocí aplikace?

Ne, objektiv kamery lze otáčet pouze ručně.

Mohu k ovládacímu centru Perenio připojit zařízení jiných výrobců?

Taková možnost existuje, nicméně nelze zaručit správné připojení a ovládání, proto se v každém konkrétním případě musíte poradit s naším oddělením technické podpory.

Jak zkontrolovat, zda ovládací centrum funguje?

Po připojení k elektrické síti se rozsvítí indikátor napájení a přístupový bod s ID tohoto ovládacího centra se zobrazí v seznamu dostupných sítí v nastavení Wi-Fi vašeho smartphonu.

Kolik zařízení lze připojit k jednomu místu?

K jednomu místu je možné připojit až 5 zařízení Wi-Fi (ovládací centra nebo kamery). Aktivace pěti ovládacích center na jednom místě umožňuje připojit celkem až 500 senzorů.

Kolik zařízení lze připojit k jednomu místu?

K jednomu místu je možné připojit až 5 zařízení Wi-Fi (ovládací centra nebo kamery). Aktivace pěti ovládacích center na jednom místě umožňuje připojit celkem až 500 senzorů.

Kolik zařízení lze připojit k jednomu místu?

K jednomu místu je možné připojit až 5 zařízení Wi-Fi (ovládací centra nebo kamery). Aktivace pěti ovládacích center na jednom místě umožňuje připojit celkem až 500 senzorů.

Mohu propojit ovládací centrum s více účty v mobilní aplikaci?

Ne, ovládací centrum je aktivováno pouze na jednom účtu. Vlastník ovládacího centra však může udělit přístupová práva k tomuto zařízení ostatním uživatelům. 

Jak zkontrolovat, zda senzor kouře funguje?

Chcete-li otestovat funkčnost senzoru, stiskněte tlačítko pro testování alarmu, aby zazněl poplašný signál.

Funguje senzor kouře bez připojení k řídícímu centru?

Ano, senzor kouře může pracovat samostatně, tj. bez připojení k ovládacímu centru. Chcete-li však přijímat oznámení na smartphone, musíte jej používat společně s  ovládacím centrem.

Reaguje senzor kouře na cigaretový kouř?

Při normálních provozních podmínek, kdy je například senzor detekce kouře instalován na strop v místnosti, kde se kouří, nebude reagovat na cigaretový kouř, protože koncentrace viditelných částic kouře je příliš nízká, aby došlo ke spuštění senzoru.

Pokud se senzor úniku kapaliny dostane do vody, bude fungovat?

Ano, únikový senzor je hermrtický, takže může nějakou dobu pracovat pod vodou (za předpokladu, že bylo pouzdro senzoru těsně uzavřeno).  Obecně v případě zaplavení zůstane plavat na hladině vody.

Jak zkontrolovat, zda senzor úniku kapaliny funguje?

Je nutné spojit kontakty umístěné ve spodní části pouzdra (například je stlačit prsty). Pokud zazní zvukový signál, senzor úniku je považován za připravený k provozu. Podrobnější kontrola je popsána příručce pro instalaci a provoz, kterou lze stáhnout z našich webových stránek.

Lze senzor nainstalovat pod koupelnu nebo pračku?

Ano, samozřejmě, protože to jsou místa, kde je možnost úniku nejpravděpodobnější.

Reaguje senzor na něco jiného než na vodu?

Ano, senzor se spustí při zaplavení kontaktů jakoukoliv vodivou kapalinou.

Jak aktivovat senzor otevření?

Chcete-li aktivovat senzor otevření, sejměte zadní kryt a vyjměte izolačný pás baterie.  Poté by měl světelný indikátor na jeho pouzdře bliknout. 

Funguje senzor otevření bez připojení k řídícímu centru?

Senzor otevření nemůže fungovat samostatně, tj. v případě otevření dveří nebo okna není schopen vydat zvukový signál.

Kde a jak je pohybový senzor nainstalován?

Na svislém povrchu s ohledem na orientaci senzoru (podrobnosti naleznete v provozní příručce). Upevnění je možné na pásku 3M a na šrouby.

Jak aktivovat pohybový senzor?

Chcete-li aktivovat pohybový senzor, sejměte zadní kryt, otevřete kryt prostoru pro baterie a vyjměte izolační pás. Poté by měl světelný indikátor na jeho pouzdře bliknout.  Senzor je považován za zapnutý.

Co je to „úhel pohledu 110 stupňů"?

Jedná se o část místnosti, v níž detekuje pohyb senzor. 

Jaký je rozsah detekce pohybu senzoru?

Až 6 metrů.

Funguje pohybový senzor ve tmě?

Ano, funguje. Pohybový senzor reaguje na pohyb tepelných objektů bez ohledu na úroveň osvětlení místnosti, ve které je instalován.

Co se stane, když dojde ke krátkodobému výpadku napájení?

Všechna data a nastavení zařízení zůstanou nezměněny. Po připojení napájení se zařízení restartuje do 5 minut a bude k dispozici pro ovládaní uživatelem. V případě selhání připojení doporučujeme restartovat zařízení a obnovit aplikaci.

Zda je možné přidávat senzory do bezpečnostní sady?

Ano, do jednoho ovládacího centra může být přidáno až 100 senzorů.

Zda je třeba dokoupit další zařízení, aby Power Link fungoval?

Chcete-li aktivovat zásuvku v aplikaci Perenio Smart, potřebujete mít ovládací centrum nebo IoT router. Díky vestavěnému Bluetooth lze zásuvku zapojit přímo do aplikace Apple HomeKit.
 

Zda je možné zásuvku ovládat dálkově?

Ano, protokoly Bluetooth a Zigbee poskytují vzdálené ovládání zásuvky.