Otázky a odpovědi
Zda je třeba dokoupit další zařízení, aby Power Link fungoval?

Chcete-li aktivovat zásuvku v aplikaci Perenio Smart, potřebujete mít ovládací centrum nebo IoT router. Díky vestavěnému Bluetooth lze zásuvku zapojit přímo do aplikace Apple HomeKit.
 

Zda je možné zásuvku ovládat dálkově?

Ano, protokoly Bluetooth a Zigbee poskytují vzdálené ovládání zásuvky.