Otázky a odpovědi
Kde a jak je senzor kouře nainstalován?

Senzor kouře se doporučuje instalovat ve všech místnostech (byt/dům), pokud je místnost větší než 9 metrů, je třeba umístit 2 senzory. Senzor je zpravidla instalován na strop, lze jej připevnit na pásku 3M  nebo šrouby (ve vzdálenosti nejméně 30 cm od lamp a dekoračních předmětů, stejně jako ve vzdálenosti nejméně 15 cm od stěn a rohů).  Nedoporučuje se instalovat kouřový senzor do kuchyně, v garáži, kotelně a podobných prostorách, protože jsou náchylné k hromadění produktů spalování.
Také není nutno instalovat zařízení v prostorách s vysokým výskytem hmyzu, vysokou koncentrací vlhkosti, prachu a tuků, v blízkosti klimatizací, stropních ventilátorů a výfukových systémů, radiátorů a  fluorescenčních žárovek.

Jak zkontrolovat, zda senzor kouře funguje?

Chcete-li otestovat funkčnost senzoru, stiskněte tlačítko pro testování alarmu, aby zazněl poplašný signál.

Funguje senzor kouře bez připojení k řídícímu centru?

Ano, senzor kouře může pracovat samostatně, tj. bez připojení k ovládacímu centru. Chcete-li však přijímat oznámení na smartphone, musíte jej používat společně s  ovládacím centrem.

Reaguje senzor kouře na cigaretový kouř?

Při normálních provozních podmínek, kdy je například senzor detekce kouře instalován na strop v místnosti, kde se kouří, nebude reagovat na cigaretový kouř, protože koncentrace viditelných částic kouře je příliš nízká, aby došlo ke spuštění senzoru.