Otázky a odpovědi
Kde a jak je senzor otevření nainstalován?

Senzor otevření je instalován ve stejné výšce na okraji rámu dveří/oken tak, aby v uzavřeném stavu dveří nebo oken byl magnet ve vzdálenosti nejvýše 20 mm od senzoru.  Upevnění je možné na pásku 3M a na šrouby. Možnosti instalace jsou podrobněji popsány v příručce, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek. 

Jak aktivovat senzor otevření?

Chcete-li aktivovat senzor otevření, sejměte zadní kryt a vyjměte izolačný pás baterie.  Poté by měl světelný indikátor na jeho pouzdře bliknout. 

Funguje senzor otevření bez připojení k řídícímu centru?

Senzor otevření nemůže fungovat samostatně, tj. v případě otevření dveří nebo okna není schopen vydat zvukový signál.