Otázky a odpovědi
Kde a jak je pohybový senzor nainstalován?

Na svislém povrchu s ohledem na orientaci senzoru (podrobnosti naleznete v provozní příručce). Upevnění je možné na pásku 3M a na šrouby.

Jak aktivovat pohybový senzor?

Chcete-li aktivovat pohybový senzor, sejměte zadní kryt, otevřete kryt prostoru pro baterie a vyjměte izolační pás. Poté by měl světelný indikátor na jeho pouzdře bliknout.  Senzor je považován za zapnutý.

Co je to „úhel pohledu 110 stupňů"?

Jedná se o část místnosti, v níž detekuje pohyb senzor. 

Jaký je rozsah detekce pohybu senzoru?

Až 6 metrů.

Funguje pohybový senzor ve tmě?

Ano, funguje. Pohybový senzor reaguje na pohyb tepelných objektů bez ohledu na úroveň osvětlení místnosti, ve které je instalován.